רשימת קשר
 
מזכירת אגף הנדסה, גברת דפנה כהן: 02-9900760
מזכירות אוטומטית 02-9900777
 
 
קומה מספר חדר שם תפקיד טלפון דוא"ל
קומת כניסה 1 רן שממה GIS 02-5475346  שלח דוא"ל
קומת כניסה 2 - מהנדס כבישים
קומת כניסה 3 אלי שטרית מפקח בניה 02-9900771  שלח דוא"ל
קומת כניסה 4 שיפי קרלינסקי מזכירות 02-5954874  שלח דוא"ל
קומת כניסה 5 דפנה כהן מזכירת האגף 02-9900760  שלח דוא"ל
קומת כניסה 6 חנה מקלין בוחנת רישוי 02-9900770  שלח דוא"ל
שלח דוא"ל
קומת כניסה 6 מוריה מימון בוחנת רישוי 02-9900773  שלח דוא"ל
קומת כניסה 7 צ'ארלי לוגסי ארכיבאי 02-9900774  שלח דוא"ל
קומת כניסה 8 חוי גרינוולד בוחנת רישוי 02-5475345  שלח דוא"ל
שלח דוא"ל
קומת כניסה 8 דסי הריס בוחנת רישוי 02-5944048  שלח דוא"ל
שלח דוא"ל
קומת כניסה 9 בנימין נתן אדריכל שכונות חדשות 02-9900780 שלח דוא"ל
קומת כניסה 10 יהודה חזן מזכיר הוועדה 02-9900781  שלח דוא"ל
שלח דוא"ל
קומת כניסה 11 תמר בר-שי תנועה ופיתוח 02-9900783  שלח דוא"ל
שלח דוא"ל
קומת כניסה 11 חוי ויספיש היתרי חפירה/רישוי 02-9900784  שלח דוא"ל
קומת כניסה 12 אירה ריצ'וטין פיקוח וטופס 4 02-9900765  שלח דוא"ל
שלח דוא"ל
קומת כניסה 12 נתן אזולאי מפקח בניה 02-5944047  שלח דוא"ל
שלח דוא"ל
קומת כניסה 13 אבי כהן מפקח תשתיות 052-6582247  שלח דוא"ל
קומת כניסה 13 ערן רווה מפקח בניה 02-9900764  שלח דוא"ל
שלח דוא"ל
קומת כניסה 14 בן סומך סגן מהנדס העיר 02-9900761  שלח דוא"ל
שלח דוא"ל
שלח דוא"ל
קומת כניסה 15 מרדכי חורש מתכנן העיר 02-9900778  שלח דוא"ל
שלח דוא"ל
קומת כניסה 16 חני לייכטמן מיידענית תכנון 02-5954875  שלח דוא"ל
שלח דוא"ל
קומת כניסה שולמית אליה מיידענית תכנון 02-9900773  שלח דוא"ל
שלח דוא"ל
קומת כניסה 17 חנה ביטון מנהלת לשכת מהנדס העיר 02-9900766  שלח דוא"ל
קומת כניסה 18 - ממ"ד-חדר יועצים  
מ"נדים 19 ממי חדד ממונה בטיחות 02-9900768  שלח דוא"ל
מ"נדים 20 יניב לוי פיקוח עבודות עפר 02-9900769  שלח דוא"ל
מ"נדים 21 אברהם מאהלר בודק תכניות 02-9900779  שלח דוא"ל
מ"נדים 22 דוד בורצ'נו מפקח בניה 02-9900762  שלח דוא"ל
מ"נדים 22 יקיר פתיחי מפקח בניה 02-9900767  שלח דוא"ל
מ"נדים 23 אלעד אילן מפקח בניה 02-9900775  שלח דוא"ל
מ"נדים 23 ירון ביטון מפקח בניה 02-9900772  שלח דוא"ל
קומה א' 24 יעל היימן אדריכלית העיר 02-5954867  שלח דוא"ל
שלח דוא"ל
קומה א' 25 דניאל צרפתי מהנדס העיר 02-5954868  שלח דוא"ל
שלח דוא"ל
קומה א' 26 משה מונטג ממונה אגף ההנדסה ויו"ר הוועדה 02-5954869  שלח דוא"ל
שלח דוא"ל
קומה א' 27 מרים ערבליך מזכירות הנהלה 02-9900763  שלח דוא"ל
פקס אגף ההנדסה- קומה א':02-9900788. קומה ב':02-5475349