הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
בית שמש – מרכז מידע הנדסי - דף הבית

טפסים

​​​​​​​​טפסים שונים​​​​​

  
בקשה לאישור מקום חניה לנכה
בקשה לוועדת תנועה
בקשה על חניית נכה שאינו בשימוש
טופס 4 דרישות לבנייה רוויה

הגשת התנגדות לבקשה להיתר בניה​

הגשת התנגדות לתכנית בניין עיר (תב"ע)​

בקשה לאישור מקום חניה לנכה

בקשה להעתקת מקום חניה שמור לנכה עקב מעבר דירה

דיווח על מקום חניית נכה שאינו בשימוש

בקשה להיתר חפירה

בקשה לוועדת תנועה בנושא סימון או הצבת תמרור​


מסמכי פיקוח על הבנייה

  
תצהיר גמר בנייה
דרישות תחילת עבודה
טופס 4 בניה פרטית
טופס 4 בניה רוויה מעודכן
טופס 4 הרצת מערכות
טופס 4 חינוך ציבור
טופס 4 תעשיה מסחר
מעקב בניה רוויה
טפסים