הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
בית שמש – מרכז מידע הנדסי - דף הבית

טפסים

​​​טפסים שונים​​​​​

  
בקשה לאישור מקום חניה לנכה
בקשה לוועדת תנועה
בקשה על חניית נכה שאינו בשימוש
תצהיר גמר בנייה

הגשת התנגדות לבקשה להיתר בניה​

הגשת התנגדות לתכנית בניין עיר (תב"ע)​

בקשה לאישור מקום חניה לנכה

בקשה להעתקת מקום חניה שמור לנכה עקב מעבר דירה

דיווח על מקום חניית נכה שאינו בשימוש

בקשה להיתר חפירה

בקשה לוועדת תנועה בנושא סימון או הצבת תמרור​

טופס 4

  
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של ספריית המסמכים "מסמכים".
טפסים